تبلیغات
http://www.farsimeeting.com

www.farsimeeting.com

farsimeeting.com

farsimeeting

www.farsimeeting.com/shop.html

www.farsimeeting.com/directory.html

www.farsimeeting.com/academy.html


قلم خش گیر خودرو رنگ فابریك

این قلم خشگیر دقیقا مطابق با رنگ خودرو شما بوده و با شستشو پاك نمی شود - توجه : كد رنگ خودرو( كد رنگ حك شده در زیر كاپوت بر روی بدنه خودرو  ) . نام خودرو و سال تولید را در انتهای آدرس و یا قسمت سئوال مشتری بنویسید. ...

تست رنگ خودرو

حتی شما که فقط یکبار قصد خرید اتومبیل دارید ! به یک وسیله تشخیص رنگ شدگی اتومبیل نیاز دارید. یکی ازمهمترین قسمتهای اتومبیل که باید از سلامت کامل برخوردار باشد بدنه آن است .درگذشته اینکار به صورت تجربی و با حدس و گمان انجام می شد که طبیعتا درصد خطا بس ...

جدیدترین قلم خشگیر با ضمانت رنگ ثابت تایوانی

جدیدترین نسل قلم خش گیر . با شستشو و حرارت پاك نمی شود . كاملا مطابق رنگ خودرو شما . همراه با راهنمای فارسی . سال تولید و انقضا بروی محصول درج شده است . ( تا 4 سال میتوان استفاده كرد) ...